IZVOZ KOSOVO

„Beokolp“ d.o.o. Beograd je generalni izvoznik svih srpskih štampanih medija na teritoriji Kosova i Metohije.
Distribuciju srpske dnevne i periodične štampe na teritoriji Kosova i Metohije obavlja „KIM Beokolp“ sa sedištem u severnoj Kosovskoj Mitrovici.
KIM Beokolp svakodnevno snadbeva srpskom štampom teritorije na kojima živi većinski srpski narod.
Svojim svakodnevnim angažovanjem, požrtvovanjem u dostavi srpske štampe KIM Beokolp se ponaša društveno odgovornim prema svojim sunarodnicima.

Build your dream website today.