DISTRIBUCIJA ŠTAMPE

  • Nudimo celokupnu domaću i stranu dnevnu, nedeljnu i periodičnu štampu, kao i niz povremenih i specijalizovanih izdanja, knjiga, CD I DVD.
  • Tiražeri Beokolpa obavljaju tiražiranje za svaki naslov i svako pojedinačno prodajno mesto. Poštujemo sve narudžbine kupaca za promenom tiraža u najkraćem mogućem roku.
  • Priznajemo sve opravdane reklamacije i garantujemo tačnost broja primeraka u paketu.
  • Neprodate primerke dnevne štampe povlačimo s prodajnog mesta svakoga dana, a revijalne kod izlaska novog broja - na način da kupac sam upisuje broj neprodatih primeraka na za to predviđeno mesto na povratnici, na kojoj su tačno naznačeni naslovi koji više nisu u prodaji i koje treba vratiti.
  • Naplatu vršimo po isteku nedelje, i to samo za izdanja čija je prodaja završena i neprodati primerci povučeni s ugovorenim rokom plaćanja, za samo one primerke koje je naš kupac prodao i naplatio.

POTPUNA NACIONALNA POKRIVENOST

Build your dream website today.